Offentlig rätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 | Nästa
Sida 1 av 206

Public Procurement in the EU (NY UPPLAGA) — A Practitioner's Guide
Trepte Peter
Oxford University Press, Marknadsrätt, EU-rätt, Offentlig rätt
Inbunden, 3 uppl, 2022, Preliminärt pris: 1590 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:224 Behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt
Riksdagen, Offentlig rätt
326 sid, 2021, Pris: 251 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:220 Bättre uppföljning av läkemedel för djur
Riksdagen, Offentlig rätt
81 sid, 2021, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2020/21:221 Statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen covid-19
Riksdagen, Offentlig rätt
118 sid, 2021, Pris: 107 SEK exkl. moms   

UFB 3 Universitet och högskolor 2021/22
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
903 sid, 2021, Pris: 1012 SEK exkl. moms   

Medieret — frihed og ansvar
Baumbach Trine
Karnov Group DK, Immaterialrätt, Offentlig rätt, Utländsk rätt
646 sid, 2 uppl, 2021, Pris: 1668 SEK exkl. moms   

UFB 1 Övergripande bestämmelser 2021/22
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
1110 sid, 2021, Pris: 1168 SEK exkl. moms   

UFB 2 HT 2021
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
1117 sid, 2021, Pris: 1150 SEK exkl. moms   

UFB 6 Rättspraxis i skolan 2020/21
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Arbetsrätt
960 sid, 2021, Pris: 1737 SEK exkl. moms   

Ds 2021:24 Arbetslöshetsförsäkringen och förvaltningslagen
Riksdagen, Offentlig rätt
71 sid, 2021, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2021:25 Bromma flygplats – underlag för avveckling av drift och verksamhet
Riksdagen, Offentlig rätt
267 sid, 2021, Pris: 136 SEK exkl. moms   

SOU 2021:66 Rätt mottagare Demokrativillkor och integritet
Riksdagen, Offentlig rätt
232 sid, 2021, Pris: 258 SEK exkl. moms   

SOU 2021:69 En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet
Riksdagen, Offentlig rätt
1326 sid, 2021, Pris: 830 SEK exkl. moms   

SOU 2021:73 Regler för statliga elvägar
Riksdagen, Offentlig rätt
297 sid, 2021, Pris: 315 SEK exkl. moms   

SOU 2021:72 Högskoleprovets organisation och styrning
Riksdagen, Offentlig rätt
122 sid, 2021, Pris: 258 SEK exkl. moms   

SOU 2021:70 Läromedelsutredningen – böckernas betydelse och elevernas tillgång till kunskap
Riksdagen, Offentlig rätt
447 sid, 2021, Pris: 788 SEK exkl. moms   

SOU 2021:65 Stärkt fokus på framtidens forskningsinfrastruktur
Riksdagen, Offentlig rätt
332 sid, 2021, Pris: 315 SEK exkl. moms   

Hälso- och sjukvårdsrätt
Rönnberg Lena
Studentlitteratur, Offentlig rätt
400 sid, 5 uppl, 2021, Pris: 434 SEK exkl. moms   

Offentlig rätt
Zetterström Stefan, Lind Anna-Sara
Liber, Offentlig rätt
374 sid, 14 uppl, 2021, Pris: 617 SEK exkl. moms   

Förvaltningsrättslig tidskrift 3 2021 — Förvaltningslagen 50 År Temanummer
Eddy, Offentlig rätt, Processrätt, EU-rätt
219 sid, 2021, Pris: 280 SEK exkl. moms   

Kyrkoordning 2021 — med angränsande lagstiftning för Svenska kyrkan
Verbum, Offentlig rätt
456 sid, 2021, Pris: 315 SEK exkl. moms   

Domstolsprövning av förvaltningsbeslut — Rättsprövning, överklagande & prövning i allmän domstol
Warnling Conradson Wiweka
Jure, Offentlig rätt, Processrätt
414 sid, 2021, Pris: 550 SEK exkl. moms   

Stigmatisering af psykisk sygdom — sundhedsret, menneskeret og samfundsøkonomi
Petersen Annika Frida
Ex Tuto, Offentlig rätt, Ekonomi, Internationell rätt
Inbunden, 424 sid, 2021, Pris: 749 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 | Nästa
Sida 1 av 206

  © 2017 Jure AB