Offentlig rätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 | Nästa
Sida 1 av 228

The European Roots of the Lex Sportiva (Ny Titel) — How Europe Rules Global Sport
Duval Antoine , Krüger Alexander , Lindholm Johan, red.
Hart Publishing, EU-rätt, Offentlig rätt, Straffrätt
Inbunden, 400 sid, 2024, Preliminärt pris: 1249 SEK exkl. moms   

Förvaltningsrättslig tidskrift 2024
Föreningen för utgivande av Förvaltningsrättslig tidskrift, Periodica, Offentlig rätt
Prenumeration, 2024, Pris: 756 SEK exkl. moms   

AI and the Rule of Law (NY TITEL) — The Necessary Evolution of a Concept
Burgess Paul
Hart Publishing, IT-rätt, Allmän rättslära, Offentlig rätt
Inbunden, 256 sid, 2024, Preliminärt pris: 1272 SEK exkl. moms   

SOU 2023:76 Vidareanvändning av hälsodata för vård och klinisk forskning
Regeringskansliet, Offentlig rätt
1184 sid, 2023, Pris: 830 SEK exkl. moms   

SOU 2023:79 Arbetsrätten under krig och krigsfara
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Arbetsrätt
472 sid, 2023, Pris: 788 SEK exkl. moms   

SOU 2023:77 Behörig myndighet enligt EU:s avskogningsförordning
Regeringskansliet, Fastighetsrätt, Offentlig rätt
150 sid, 2023, Pris: 258 SEK exkl. moms   

SOU 2023:73 Genomförandet av vaccineringen mot sjukdomen covid-19 — en utvärdering
Regeringskansliet, Offentlig rätt
342 sid, 2023, Pris: 315 SEK exkl. moms   

SOU 2023:68 Del 1 Som om vi aldrig funnits — exkludering och assimilering av tornedalingar, kväner och lantalaiset
Regeringskansliet, Offentlig rätt
699 sid, 2023, Pris: 788 SEK exkl. moms   

SOU 2023:72 En enklare hantering av vattenfrågor vid planläggning och byggande
Regeringskansliet, Fastighetsrätt, Offentlig rätt, Miljörätt
995 sid, 2023, Pris: 830 SEK exkl. moms   

Almindelig forvaltningsret
Bønsing Sten
DJØF, Offentlig rätt, Utländsk rätt
576 sid, 2023, Pris: 1217 SEK exkl. moms   

UFB 4 s Statliga avtal 2023/24
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
805 sid, 2023, Pris: 842 SEK exkl. moms   

Rule of Law in the EU — 30 Years After the Fall of the Berlin Wall
Bakardjieva Engelbrekt Antonia, Moberg Andreas, Nergelius Joakim, red.
Hart Publishing, EU-rätt, Offentlig rätt
392 sid, 2023, Pris: 617 SEK exkl. moms   

Arbetsmiljö för socialtjänst, kommunal vård och omsorgsverksamhet (NY UPPLAGA)
Nitzelius Tor, Söderlöf Göran
Åhnberg, Arbetsrätt, Offentlig rätt
183 sid, 4 uppl, 2023, Preliminärt pris: 188 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:37 Ändringar i regelverket om överlämnande enligt en europeisk och nordisk arresteringsorder
Regeringskansliet, Straffrätt, Offentlig rätt
152 sid, 2023, Pris: 142 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:38 Riksdagens godkännande av överenskommelsen om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten
Regeringskansliet, Offentlig rätt
13 sid, 2023, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:36 Vissa ändringar i regelverket om säkerhetsärenden enligt utlänningslagen
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Straffrätt
67 sid, 2023, Pris: 78 SEK exkl. moms   

SOU 2023:66 För barn och unga i samhällsvård
Regeringskansliet, Familjerätt, Offentlig rätt
1288 sid, 2023, Pris: 830 SEK exkl. moms   

SOU 2023:70 Ordning och reda — förstärkt och tillförlitlig byggkontroll
Regeringskansliet, Fastighetsrätt, Offentlig rätt
444 sid, 2023, Pris: 788 SEK exkl. moms   

SOU 2023:71 Speciallivsmedel till barn inom öppen hälso- och sjukvård
Regeringskansliet, Offentlig rätt
369 sid, 2023, Pris: 315 SEK exkl. moms   

SOU 2023:64 Ett förändrat regelverk för framtidens el- och gasnät
Regeringskansliet, Fastighetsrätt, Miljörätt, Offentlig rätt
446 sid, 2023, Pris: 788 SEK exkl. moms   

SOU 2023:69 Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen — En ny huvudregel
Regeringskansliet, Straffrätt, Skatterätt, Offentlig rätt
831 sid, 2023, Pris: 830 SEK exkl. moms   

Brå Rapport 2023:12 Polisens arbete med profilering och likabehandling — Med fokus på diskriminerande etnisk profilering
BRÅ, Kriminologi, Straffrätt, Offentlig rätt
153 sid, 2023, Pris: 258 SEK exkl. moms   

UFB 5 Arbetsmiljö i skola och högskola 2023/24
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Arbetsrätt
507 sid, 2023, Pris: 976 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:33 Skjutvapen och explosiva varor – skärpta straff för de allvarligare brotten
Regeringskansliet, Straffrätt, Offentlig rätt
45 sid, 2023, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 | Nästa
Sida 1 av 228

  © 2017 Jure AB