Offentlig rätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 | Nästa
Sida 1 av 215

SOU 2022:26 Extraordinära smittskyddsåtgärder – en bedömning
Regeringskansliet, Offentlig rätt
98 sid, 2022, Pris: 258 SEK exkl. moms   

Ds 2022:8 Deterioration of the security environment – implications for Sweden
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Internationell rätt
51 sid, 2022, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:255 Extra ändringsbudget för 2022 – Stöd till Ukraina
Regeringskansliet, Ekonomi, Offentlig rätt
10 sid, 2022, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Ds 2022:10 Ett flexiblare karensvillkor i arbetslöshetsförsäkringen
Regeringskansliet, Offentlig rätt
20 sid, 2022, Pris: 136 SEK exkl. moms   

SOU 2022:31 Rätt och lätt — ett förbättrat regelverk för VAB
Regeringskansliet, Offentlig rätt
549 sid, 2022, Pris: 791 SEK exkl. moms   

SOU 2022:34 I mål — vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning
Regeringskansliet, Offentlig rätt
475 sid, 2022, Pris: 791 SEK exkl. moms   

SOU 2022:28 Vår demokrati (Volym 2) — värd att värna varje dag
Regeringskansliet, Offentlig rätt
532 sid, 2022, Pris: 789 SEK exkl. moms   

SOU 2022:28 Vår demokrati (Volym 1) — värd att värna varje dag
Regeringskansliet, Offentlig rätt
226 sid, 2022, Pris: 258 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:251 Samverkan mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Regeringskansliet, Straffrätt, Offentlig rätt, Associationsrätt och värdepappersrätt
181 sid, 2022, Pris: 107 SEK exkl. moms   

SOU 2022:25 Nya krav på betaltjänstleverantörer att lämna uppgifter
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Skatterätt
326 sid, 2022, Pris: 316 SEK exkl. moms   

Studiematerial för Juridisk introduktionskurs (NY UPPLAGA)
Carlsson Mia, Höök Rolf
Norstedts Juridik, Övrigt, Förmögenhetsrätt, Offentlig rätt
2022, Preliminärt pris: 427 SEK exkl. moms   

Swedish Legal System (NY UPPLAGA)
Bogdan Michael, Wong Christoffer, red.
Norstedts Juridik, Allmänna verk och samlingsverk, Offentlig rätt, Straffrätt
552 sid, 2 uppl, 2022, Preliminärt pris: 581 SEK exkl. moms   

Vårdnadsöverflyttningar (NY TITEL) — till förälder, tillfällig vårdnadshavare eller särskilt förordnade vårdnadshavare
Törnqvist Tomas
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
2022, Preliminärt pris: 350 SEK exkl. moms   

Ds 2022:9 Ett utvidgat utreseförbud för barn
Regeringskansliet, Offentlig rätt
301 sid, 2022, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2022:7 Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge - konsekvenser för Sverige
Regeringskansliet, Offentlig rätt
51 sid, 2022, Pris: 136 SEK exkl. moms   

SOU 2022:30 Korttidsarbete under pandemin – en utvärdering av stödets betydelse
Regeringskansliet, Offentlig rätt
316 sid, 2022, Pris: 315 SEK exkl. moms   

SOU 2022:24 Materielförsörjningsstrategi — För vår gemensamma säkerhet
Regeringskansliet, Offentlig rätt
422 sid, 2022, Pris: 791 SEK exkl. moms   

SOU 2022:22 Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram
Regeringskansliet, Offentlig rätt
669 sid, 2022, Pris: 791 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:250 Åtgärder för en jämnare fördelning av boende för vissa skyddsbehövande
Regeringskansliet, Offentlig rätt
48 sid, 2022, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:238 Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning – del 2
Regeringskansliet, EU-rätt, Offentlig rätt, Marknadsrätt
711 sid, 2022, Pris: 510 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:244 Stärkt rätt till personlig assistans vid behov av egenvård
Regeringskansliet, Offentlig rätt
101 sid, 2022, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Prop. 2021/22:223 Värdlandsavtal mellan Sverige och Förenta nationernas barnfond Unicef
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Övrigt
35 sid, 2022, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Prop 2021/22:222 Översyn av vissa bestämmelser om tullfrihet
Regeringskansliet, Offentlig rätt, EU-rätt
37 sid, 2022, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 | Nästa
Sida 1 av 215

  © 2017 Jure AB