SOU 2002:5 Handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet - Del 1
� Mål, ansvar och åtgärder med utgångspunkt från ett övergripande mål för människor i arbete
   
 
Titel:SOU 2002:5 Handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet - Del 1 � Mål, ansvar och åtgärder med utgångspunkt från ett övergripande mål för människor i arbete
Anmärkning:Prop. 2002/03:6 och prop. 2002/03:89. Se även Ds 2004:16.
Utgivningsår:2002
Omfång:632 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138216000
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om en handlingsplan för ökad hälsa i a
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:5
Ämnesord:Arbetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 307 SEK exkl. moms

 

HpH-utredningen föreslår i sitt slutbetänkande bl.a. en förlängd sjuklöneperiod vilket innebär en högre kostnad för de arbetsgivare som har hög sjukfrånvaro. Små företag får dock ett högkostnadsskydd som innebär att de inte drabbas av den förlängda sjuklöneperioden. Den förlängda sjuklöneperioden skall inte drabba funktionshindrade. Försäkringen tar här över arbetsgivarens kostnader för sjuklöneperioden.
 
  © 2017 Jure AB