Arbetsrätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 | Nästa
Sida 27 av 37

Prop. 2006/07:89 Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken, m.m.
Riksdagen, Arbetsrätt
134 sid, 2007, Pris: 74 SEK exkl. moms   

Funktionshindrad - med rätt till arbete? — En komparativ studie av arbetsrättsliga regleringar kring arbete och funktionshinder
Inghammar Andreas
Juristförlaget i Lund, Arbetsrätt, Offentlig rätt
Inbunden, 441 sid, 2007, Pris: 209 SEK exkl. moms   

Free Movement, Social Security and Gender in the EU
Paskalia Vicki
Hart, EU-rätt, Arbetsrätt
Inbunden, 342 sid, 2007, Pris: 765 SEK exkl. moms   

Jämställdhetsboken — Från teori till praktik
Roth Ann-Katrine
Norstedts Juridik, Arbetsrätt
245 sid, 2 uppl, 2007, Pris: 290 SEK exkl. moms   

Marknaden — saklig grund för lönesättning?
Fransson Susanne
Norstedts Juridik, Arbetsrätt
246 sid, 2007, Pris: 331 SEK exkl. moms   

Prop. 2006/07:44 2002 års protokoll till ILO:s konvention om arbetarskydd och arbetsmiljö m.m.
Riksdagen, Arbetsrätt
71 sid, 2007, Pris: 39 SEK exkl. moms   

SOU 2007:2 Från socialbidrag till arbete - Lättläst Sammanfattning
Fritzes, Offentlig rätt, Arbetsrätt
22 sid, 2007, Pris: 184 SEK exkl. moms   

SOU 2007:2 Från socialbidrag till arbete - Bilaga — Fördjupningsstudier
Fritzes, Offentlig rätt, Arbetsrätt
296 sid, 2007, Pris: 262 SEK exkl. moms   

SOU 2007:2 Från socialbidrag till arbete
Fritzes, Offentlig rätt, Arbetsrätt
538 sid, 2007, Pris: 410 SEK exkl. moms   

Arbetsdomstolens domar 2006
Domstolsverket, Allmänna verk och samlingsverk, Arbetsrätt
Inbunden, 927 sid, 2007, Pris: 871 SEK exkl. moms   

Discrimination in Employment
Tucker Katherine, George Sarah
Sweet & Maxwell, Arbetsrätt
Lösblad, 2007, Pris: 2415 SEK exkl. moms   

Searching for Equality — Sex Discrimination, Parental Leave and the Swedish Model with Comparisons to EU, UK and US Law
Carlson Laura
Iustus, Arbetsrätt
Inbunden, 438 sid, 2007, Pris: 554 SEK exkl. moms   

Effective Resolution of Collective Labour Disputes
Brenninkmeijer A.F.M., Jagtenberg R., de Roo A., Sprengers L.C.J.
Europa Law Publishing, Arbetsrätt
165 sid, 2007, Pris: 372 SEK exkl. moms   

Arbetstagares uppfinningar
Hilstad Sune
Ingenjörssamfundet, Arbetsrätt, Immaterialrätt
60 sid, 3 uppl, 2006, Pris: 99 SEK exkl. moms   

A Short Introduction to Swedish Labour Law — for Teknikföretagen Member Companies
Teknikföretagen, Arbetsrätt
30 sid, 2006, Pris: 338 SEK exkl. moms   

International Expatriate Employment Handbook
Kontrimas Andrius, Samsa Mary K.
Kluwer, Arbetsrätt, Internationell rätt
Inbunden, 698 sid, 2006, Pris: 1610 SEK exkl. moms   

SOU 2006:107 Fokus på åtgärder — En plan för effektiv rehabilitering i arbetslivet
Fritzes, Arbetsrätt, Offentlig rätt
384 sid, 2006, Pris: 305 SEK exkl. moms   

SOU 2006:97 Arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner
Fritzes, Arbetsrätt
272 sid, 2006, Pris: 250 SEK exkl. moms   

Intressanta rättsfall från AD 2005
Teknikföretagen, Arbetsrätt
92 sid, 2006, Pris: 147 SEK exkl. moms   

EU-arbejdsret
Nielsen Ruth
DJØF, Arbetsrätt, EU-rätt
471 sid, 4 uppl, 2006, Pris: 780 SEK exkl. moms   

Redundancy and the Swedish Model in an International Context
Sebardt Gabriella
Kluwer, Arbetsrätt
Inbunden, 600 sid, 2006, Pris: 1081 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2005/06:213 Handlingsplan för jämställda löner
Riksdagen, Arbetsrätt
31 sid, 2006, Pris: 29 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 | Nästa
Sida 27 av 37

  © 2017 Jure AB