Tema Visstid
� Tidsbegränsade anställningar enligt LAS
   
 
Författare:Åhnberg Lars
Titel:Tema Visstid � Tidsbegränsade anställningar enligt LAS
Anmärkning:1 januari 2008
Utgivningsår:2007
Omfång:47 sid.
Förlag:Åhnberg
ISBN:9789189076495
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 84 SEK exkl. moms

 

Tema Visstid är en skrift som redovisar reglerna i LAS om tidsbegränsade anställningar. Den innehåller lagtext, kommentarer och referat av belysande rättsfall från AD. Boken är uppdaterad med de ändringar i LAS som genomförts per den 1 juli 2007 och per den 1 januari 2008.

Tema Visstid beskriver vilka slags olika visstidsanställningar som fortsättningsvis är tillåtna, vilka begränsningsregler som finns, vilken rätt den visstidsanställde har till skriftlig anställningsinformation, besked om anställningens upphörande, företrädesrätt till återanställning samt vad som gäller om man i rättslig ordning vill angripa en felaktig tidsbegränsad anställning.
 
  © 2017 Jure AB