Ds 2008:7 Människohandel för arbetskraftsexploatering m.m.
� kartläggning, analys och förslag till handlingsplan
   
 
Titel:Ds 2008:7 Människohandel för arbetskraftsexploatering m.m. � kartläggning, analys och förslag till handlingsplan
Utgivningsår:2008
Omfång:225 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138229002
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2008:7
Ämnesord:Straffrätt , Arbetsrätt

Pris: 268 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås en handlingsplan som tar sikte på människohandel för arbetskraftsexploatering inklusive människohandel som syftar till sexuellt utnyttjande, handel med organ och andra former av utnyttjande.
 
  © 2017 Jure AB