Ds 2007:47 En effektivare arbetslöshetsförsäkring
   
 
Titel:Ds 2007:47 En effektivare arbetslöshetsförsäkring
Anmärkning:Se även prop. 2007/08:118.
Utgivningsår:2007
Omfång:46 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138228630
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2007:47
Ämnesord:Arbetsrätt , Offentlig rätt , Försäkringsrätt

Pris: 163 SEK exkl. moms

 

En allmän utgångspunkt för övervägandena som rör finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen är att förändringarna skall vara långsiktigt hållbara och förutsägbara. Det nya finansieringssystemet skall kunna bestå även när arbetslöshetsförsäkringen i framtiden görs obligatorisk. Den förhöjda finansieringsavgiften bör ersättas med en arbetslöshetsavgift som skall betalas för varje kalendermånad. Avgiften skall motsvara 33 procent av den inkomstrelaterade arbetslöshetsersättning som kassan har betalat ut under månaden.
 
  © 2017 Jure AB