Ds 2007:44 Genomförande av det nya maskindirektivet
   
 
Titel:Ds 2007:44 Genomförande av det nya maskindirektivet
Anmärkning:Se även prop. 2007/08:65.
Utgivningsår:2007
Omfång:111 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138228463
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2007:44
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 173 SEK exkl. moms

 

Promemorian innehåller förslag till omarbetning av maskindirektivet om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om maskiner. Syftet med omarbetningen är att förbättra de juridiskt bindande delarna i texten, att anpassa och förtydliga tillämpningsområdet samt att erhålla en så hög nivå för hälsa och säkerhet som möjligt.
 
  © 2017 Jure AB