Arbetsrätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 | Nästa
Sida 36 av 36

Fackföreningarna och de anställda — om arbetstagarorganisationernas uppgifter för och skyldigheter mot medlemmar och icke-medlemmar
Hemström Carl
Norstedts Juridik, Arbetsrätt, Associationsrätt och värdepappersrätt
197 sid, 1981  SLUT på förlag

Rättegången i arbetstvister — lagkommentar och uppsatser
Sigeman Tore
Liber Ekonomi, Arbetsrätt
344 sid, 1979  SLUT på förlag

Sweet & Maxwell's Encyclopedia of Employment Law
Upex Robert
Sweet & Maxwell, Arbetsrätt
Lösblad, 1972, Pris: 7973 SEK exkl. moms   

Lönefordran (BEGAGNAT EX) — Studier över löneskydd och kvittningsregler
Sigeman Tore
Norstedts, Arbetsrätt
508 sid, 1967, Pris: 1500 SEK exkl. moms   

Föredrag 1954-1960 — Rättsfallsnotiser
Arbetsrättsliga föreningen, Arbetsrätt
118 sid, 1960  SLUT på förlag

Kollektivavtalet — studier över dess tillkomsthistoria
Adlercreutz Axel
Gleerups, Arbetsrätt
512 sid, 1954  SLUT på förlag

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 | Nästa
Sida 36 av 36

  © 2017 Jure AB