Turordning vid uppsägning
   
 
Författare:Calleman Catharina
Titel:Turordning vid uppsägning
Utgivningsår:2000
Omfång:392 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139006476
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 612 SEK exkl. moms

 

Frågorna om turordning tillhör själva kärnan i anställningstryggheten och hör till de mest omstridda i arbetsrätten. Calleman undersöker i sin avhandling turordningsreglerna och deras funktion som skyddslagstiftning. Boken består av dels en undersökning av rättsreglerna dels en empirisk undersökning av hur reglerna tillämpas på ett antal arbetsplatser. Frågor som ställs är bl.a. i vilken mån reglerna skyddar anställningen för de grupper som de har ett uttalat syfte att skydda och hur avvägningen görs mellan arbetstagarnas behov av anställningsskydd och arbetsgivarens behov av en effektiv produktion.
 
  © 2017 Jure AB