Arbetsdomstolen och lagstiftaren
� om värderingar i rättsligt beslutsfattande
   
 
Författare:Rimsten Olle
Titel:Arbetsdomstolen och lagstiftaren � om värderingar i rättsligt beslutsfattande
Utgivningsår:1998
Omfång:362 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176783936
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala nr. 67
Ämnesord:Arbetsrätt , Allmän rättslära

Pris: 914 SEK exkl. moms

 

I boken diskuteras rättsligt beslutsfattande i arbetsdomstolen. Författaren avgränsar fyra typer av sådant beslutsfattande – lagtolkning, precisering av avvägningsnormer, laganalogi och nyskapande – och undersöker rättstillämpningsvärderingars betydelse vid beslutsfattandet. Lagtolkning och precisering diskuteras utifrån domstolens användning av rättskällorna lagtext, förarbeten och rättspraxis. Med användande av en för undersökningen utarbetad teoretisk ram urskiljs olika orienteringar. Laganalogi och nyskapande tas till utgångspunkt för en diskussion av arbetsfördelningen mellan lagstiftare och rättsliga beslutsfattare när det gäller att utveckla regelsystemet.
 
  © 2017 Jure AB