SOU 2000:80 Offentligt anställdas bisysslor
   
 
Titel:SOU 2000:80 Offentligt anställdas bisysslor
Anmärkning:betänkande av Bisyssleutredningen
Utgivningsår:2000
Omfång:307 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138212862
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Bisyssleutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2000:80
Ämnesord:Arbetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 190 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås vissa förtydliganden i lagen om offentlig anställning när det gäller förtroendeskadliga bisysslor. De verksamhetsområden där risken är särskilt stor skall anges. Dessa är rättskipning, myndighetsutövning, tillsyn, upphandling, egendomsförvaltning och ledning av offentlig förvaltning. Bestämmelserna bör gälla hela den offentliga sektorn, alltså även kommuner och landsting. De nuvarnade specialreglerna för skatteförvaltningen och Tullverket bör upphävas.
 
  © 2017 Jure AB