Föreningsfrihet och stridsåtgärder på arbetsmarknaden
� Gustafssonmålet i perspektiv
   
 
Författare:Agell Anders , Hanau Peter
Titel:Föreningsfrihet och stridsåtgärder på arbetsmarknaden � Gustafssonmålet i perspektiv
Utgivningsår:1999
Omfång:182 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9187582155
Serie:Rättsfondens skriftserie nr. 34
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 142 SEK exkl. moms

 

Torgny Gustafsson hade en sommarrestaurang på Gotland. Sedan han vägrat att ansluta sig till kollektivavtalet för branschen utsattes hans rörelse för blockadåtgärder från olika fackförbund. Konflikten hamnade till slut i den europeiska domstolen i Strasbourg med den svenska staten som Gustafssons motpart. Huvudfrågan var om stridsåtgärderna mot Gustafsson kränkt hans s.k. negativa föreningsrätt enligt den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter. Gustafssons talan ogillades genom domstolens dom år 1996. Genom en andra dom i juli 1998 avvisade domstolen Gustafssons begäran om resning i målet.

Professor Kent Källström skriver om Gustafssonmålet och om framväxten i internationella konventioner av ett skydd för positiv och negativ föreningsrätt. Med domen som utgångspunkt genomför professor Tore Sigeman en probleminventering rörande skyddet mot organisationstvång i arbetslivet. Jur.dr. Johan Schelin ger en översikt av reglerna om föreningsfrihet och fackliga stridsåtgärder i Danmark, Finland och Norge. Professor Peter Hanau presenterar rättsläget i Tyskland. I den avslutande uppsatsen behandlar professor Anders Agell Gustafssonmålet och blockadåtgärder mot småföretag ur ett rättspolitiskt perspektiv och diskuterar även pågående lagstiftning.

Som bilagor har medtagits domarna i Gustafssonmålet, avfattade på engelska, jämte skiljaktiga meningar i domstolen.

Boken har som bakgrund ett seminarium som Rättsfonden anordnade år 1996.
 
  © 2017 Jure AB