Att avsluta en anställning
� Uppsägning pga personliga skäl, uppsägning pga arbetsbrist, tidsbegränsade anställningar, anställds uppsägning, avsked, pension
   
 
Författare:Molin Anna
Titel:Att avsluta en anställning � Uppsägning pga personliga skäl, uppsägning pga arbetsbrist, tidsbegränsade anställningar, anställds uppsägning, avsked, pension
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2017
Omfång:282 sid.
Förlag:Björn Lundén Information
ISBN:9789176950593
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 396 SEK exkl. moms

 

Reglerna kring uppsägning är komplicerade och misstag kan bli kostsamma. Med boken ATT AVSLUTA EN ANSTÄLLNING minimerar du risken för felaktiga uppsägningar.

Boken beskriver på ett lättfattligt sätt hur en anställning kan avslutas och i vilka situationer det är tillåtet att säga upp eller avskeda en anställd. Reglerna är komplicerade och misstag kan bli kostsamma.

I boken finns exempel på uppsägningsbesked, varning, besked om avskedande och andra viktiga dokument.

Ur innehållet:

- Uppsägning på grund av personliga skäl
- Uppsägning på grund av arbetsbrist
- Turordning
- Företrädesrätt
- Uppsägningstid
- Uppsägningsbeskedet
- Avsked
- Varning
- Tvist
- Uppsägning från den anställdes sida
- Gemensam överenskommelse
- Tidsbegränsade anställningar
- Äldre arbetstagare
- Verksamhetsövergång
 
  © 2017 Jure AB