Traktamente
� skattefritt och skattepliktigt
   
 
Författare:Molin Anna , Svensson Ulf Bokelund
Titel:Traktamente � skattefritt och skattepliktigt
Utgivningsår:2012
Omfång:141 sid.
Förlag:Björn Lundén Information
ISBN:9789170277948
Ämnesord:Skatterätt , Arbetsrätt

Pris: 396 SEK exkl. moms

 

TRAKTAMENTE handlar om skattereglerna för anställda och företagare i samband med tjänsteresor. Traktamentet är avsett att täcka ökade levnadskostnader vid tjänsteresor och kan under vissa förutsättningar vara skattefritt medan det i andra fall är skattepliktigt. I boken beskrivs utförligt vilka krav som måste vara uppfyllda för att skattefritt traktamente ska kunna betalas ut och med vilka belopp.

Du läser även om reseersättningar, kostförmån, representation och andra frågor som har med resor i tjänsten att göra. Boken visar även hur du i löneadministrationen hanterar allt som rör tjänsteresor.

 
  © 2017 Jure AB