Arbetsrätt och konkurrensrätt
   
 
Författare:Lindvall Ulrika , Fors Kristina , Streiffert Marie
Titel:Arbetsrätt och konkurrensrätt
Utgivningsår:2003
Omfång:153 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9187998149
Serie:Handelsrättslig skriftserie nr. 16
Ämnesord:Arbetsrätt , Marknadsrätt

Pris: 151 SEK exkl. moms

 

Föreliggande skrift innehåller två kandidatuppsatser som har skrivits av studerande på Institutionen för handelsrätt. Författarna har följt den arbetsrättsliga fördjupningen på programmet Personal och Arbetsliv. Ulrika Lindvalls "Förhållandet mellan kollektiv arbetsrätt och konkurrensrätt - baserad på EG-domstolens ställningstagande", är en rättsfallsstudie som ugör utgångspunkten för en diskussion kring tillämpligheten av konkurrensrättens regler på kollektivavtal. Kristina Fors och Marie Streifferts "Arbetstagarens ställning vid arbetsgivarens medverkan i en kartell - med fokus på lojalitetsplikt och kritikrättens gränser" handlar om de motstridiga krav som ställs på arbetstagaren: kravet att iaktta tystnadsplikt i förhållande till arbetsgivaren och samtidigt kravet från samhället att anmäla arbetsgivarens olagliga kartellsamarbeten.
 
  © 2017 Jure AB