Schakta säkert
   
 
Författare:Lundström Karin , Odén Karin , Rankka Wilhelm
Titel:Schakta säkert
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2015
Omfång:128 sid.
Förlag:Svensk Byggtjänst
ISBN:9789173337175
Ämnesord:Fastighetsrätt , Miljörätt , Arbetsrätt

Pris: 369 SEK exkl. moms

 

Det krävs kunskap, erfarenhet och uppmärksamhet för att schakta i jord. Vi vill med denna skrift förmedla kunskap om hur man utformar och utför schaktningsarbete på ett säkert sätt.

Skriften vänder sig till den som ansvarar för schaktarbeten och de som arbetar på byggarbetsplatsen, till exempel platschef, byggarbetsmiljösamordnare, arbetsledare, grävmaskinister, kontrollanter och skyddsombud. Den vänder sig även till andra som vill få större kunskap, aktualisera sina kunskaper och få stöd i sin kommunikation med den blivande byggarbetsplatsen.

"Schakta säkert" har sammanställts av SGI i samarbete med en referensgrupp bestående av representanter för AMA, Arbetsmiljöverket, NCC, PEAB, SKANSKA, SEKO, Sveriges Byggindustrier, SVEVIA och Trafikverket.
 
  © 2017 Jure AB