Allmän rättslära

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Nästa
Sida 7 av 9

Rättsordningens idé — en antologi i allmän rättslära
Frändberg Åke
Iustus, Allmän rättslära
Inbunden, 397 sid, 2005, Pris: 974 SEK exkl. moms   

Rättsstaten — Frihet, rättssäkerhet och maktdelning i dagens politik
Petersson Olof
Norstedts Juridik, Allmän rättslära, Statsvetenskap och politik
126 sid, 2 uppl, 2005  SLUT på förlag

Scandinavian Studies in Law Volume 48 — Perspectives on Jurisprudence - Essays in Honor of Jes Bjarup
Jure, Festskrifter, Allmän rättslära, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 622 sid, 2005, Pris: 598 SEK exkl. moms   

Rätten att själv få välja — Arrangerade äktenskap, kön och socialt arbete
Schlytter Astrid
Studentlitteratur, Allmän rättslära, Familjerätt
137 sid, 2004, Pris: 258 SEK exkl. moms   

Natural Law — An Introduction and Re-examination
Kainz Howard P.
Open Court, Allmän rättslära
151 sid, 2004, Pris: 249 SEK exkl. moms   

Varandra som vänner och fiender — En idékritisk undersökning om kontraktet och dess grund
Votinius Sacharias
Symposion, Allmän rättslära
Inbunden, 349 sid, 2004, Pris: 224 SEK exkl. moms   

Konsten att rättsvetenskapa — Den tysta kunskapen i juridisk forskning
Asp Petter, Nuotio Kimmo
Iustus, Allmän rättslära
Inbunden, 309 sid, 2004, Pris: 465 SEK exkl. moms   

Från Ekelöf till Europa — Om doktrinen, det offentliga samtalet och Europakonventionen
Sundberg Jacob W.F.
Hägglunds Förlag, Allmän rättslära
119 sid, 2004, Pris: 191 SEK exkl. moms   

Risks and Legal Theory
Steele Jenny
Hart, Allmän rättslära
Inbunden, 216 sid, 2004, Pris: 422 SEK exkl. moms   

Natural Law & Human Dignity — Universal Ethics in an Historical World
Schockenhoff Eberhard
CUA Press, Allmän rättslära
330 sid, 2003, Pris: 236 SEK exkl. moms   

Consolidating Legal Reform in Central and Eastern Europe — an anthology
Fogelklou Anders, Sterzel Fredrik
Iustus, Allmän rättslära
322 sid, 2003, Pris: 287 SEK exkl. moms   

Erfarenheter — som kan vara till nytta för doktorander i juridik
Ramberg Christina
Jure, Allmän rättslära, Lexikon ordböcker och språkvetenskap
Inbunden, 88 sid, 2003, Pris: 123 SEK exkl. moms   

Vårdnadstvister — En rättssociologisk studie av tingsrätts funktion vid handläggningen av vårdnadskonflikter med utgångspunkt från barnets bästa
Rejmer Annika
Lunds universitet, Allmän rättslära, Familjerätt
248 sid, 2003, Pris: 476 SEK exkl. moms   

Tolkning och tillämpning
Samuelsson Joel, Melander Jan
Iustus, Allmän rättslära
208 sid, 2 uppl, 2003, Pris: 345 SEK exkl. moms   

Komparativ rättskunskap
Bogdan Michael
Norstedts Juridik, Allmän rättslära, Internationell rätt, Internationell privat- och processrätt
231 sid, 2 uppl, 2003, Pris: 492 SEK exkl. moms   

Juridisk riskanalys — Mot en säkrare juridisk metod
Wahlgren Peter
Jure, Allmän rättslära
168 sid, 2003, Pris: 265 SEK exkl. moms   

Retlig mangfoldighed — En fælles udfordring for retsvidenskab og antropologi
Schaumburg-Müller Sten, Selmer Bodil
DJØF, Allmän rättslära
273 sid, 2003, Pris: 295 SEK exkl. moms   

Judicial Discretion in European Perspective
Wiklund Ola
Norstedts Juridik, EU-rätt, Allmän rättslära
169 sid, 2003  SLUT på förlag

Festskrift till Åke Frändberg
Iustus, Festskrifter, Allmän rättslära
Inbunden, 369 sid, 2003, Pris: 461 SEK exkl. moms   

Law's Limits — Rule of Law and the Supply and Demand of Rights
Komesar Neil K
Cambridge University Press, Allmän rättslära
Inbunden, 206 sid, 2002, Pris: 644 SEK exkl. moms   

Straffets grammatik
Molander Joakim
Åbo Akademis förlag, Allmän rättslära, Rättshistoria
322 sid, 2002, Pris: 321 SEK exkl. moms   

Studier rörande svensk och finsk rätt
Klami Hannu Tapani
Åbo Akademis förlag, Allmän rättslära, Rättshistoria
344 sid, 2002, Pris: 343 SEK exkl. moms   

Rättssociologi — som rättsvetenskap
Hydén Håkan
Studentlitteratur, Allmän rättslära
293 sid, 2002, Pris: 274 SEK exkl. moms   

Critical Legal Positivism
Tuori Kaarlo
Ashgate, Allmän rättslära
Inbunden, 349 sid, 2002, Pris: 1210 SEK exkl. moms   

Rättens kulturgräns
Wennström Bo
Iustus, Allmän rättslära
159 sid, 2 uppl, 2002  SLUT på förlag

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Nästa
Sida 7 av 9

  © 2017 Jure AB