Jure AB - Juridisk Nätbokhandel
  Titlar av Rundegren Hans:
   
 


Sida 1 av 1

När tar EG-rätten över? — EG-rätten och dess inverkan på den svenska rättsordningen
Fritz Maria, Hettne Jörgen, Rundegren Hans
Industrilitteratur, EU-rätt
Inbunden, 322 sid, 2 uppl, 2001, Pris: 573 SEK exkl. moms   

Proceduren vid EG-domstolarna
Rundegren Hans
Juristförlaget Stockholm, EU-rätt, Processrätt
186 sid, 1995, Pris: 424 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB