Jure AB - Juridisk Nätbokhandel
  Titlar av Gustafsson Ewa:
   
 


Sida 1 av 1

Psykiatrisk tvångsvård och rättssäkerhet — En rättsvetenskaplig monografi om LPT
Gustafsson Ewa
Studentlitteratur, Offentlig rätt, Straffrätt
497 sid, 2010  SLUT på förlag

Missbrukare i rättsstaten — En rättsvetenskaplig studie om lagstiftningen rörande tvångsvård av vuxna missbrukare
Gustafsson Ewa
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
671 sid, 2001  SLUT på förlag


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB