Jure AB - Juridisk Nätbokhandel
  Titlar av Mortensen Peter:
   
 


Sida 1 av 1

Lærebog i obligationsret II — Personskifte i skyldforhold, Fordringers ophør, Hæftelsesformer
von Eyben Bo, Mortensen Peter, Sørensen Ivan
Karnov Group DK, Förmögenhetsrätt, Utländsk rätt
322 sid, 4 uppl, 2014, Pris: 747 SEK exkl. moms   

Tinglysning — rettigheder over fast ejendom
Mortensen Peter
GadJura, Fastighetsrätt
408 sid, 3 uppl, 2001, Pris: 698 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB