Jure AB - Juridisk Nätbokhandel
  Titlar av Br��bech Birgitte:
   
 


Sida 1 av 1

Ulovligt tilvejebragte beviser i straffeprocessen
Brøbech Birgitte
DJØF, Straffrätt
458 sid, 2003  SLUT på förlag


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB