Jure AB - Juridisk Nätbokhandel
  Titlar av von Eyben Bo:
   
 


Sida 1 av 1

Lærebog i obligationsret II — Personskifte i skyldforhold, Fordringers ophør, Hæftelsesformer
von Eyben Bo, Mortensen Peter, Sørensen Ivan
Karnov Group DK, Förmögenhetsrätt, Utländsk rätt
322 sid, 4 uppl, 2014, Pris: 747 SEK exkl. moms   

Lærebog i erstatningsret
von Eyben Bo, Isager Helle
DJØF, Skadeståndsrätt
511 sid, 7 uppl, 2011, Pris: 855 SEK exkl. moms   

Juridisk ordbog
von Eyben Bo
Thomson Reuters DK, Lexikon ordböcker och språkvetenskap
Inbunden, 415 sid, 13 uppl, 2008, Pris: 780 SEK exkl. moms   

Kreditorforfølgning — materiel foged- og konkursret
von Eyben Bo, Møgelvang-Hansen Peter
Forlaget Thomson, Insolvensrätt
453 sid, 5 uppl, 2006  SLUT på förlag


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB