Jure AB - Juridisk Nätbokhandel
  Titlar av Jebens Sverre Erik:
   
 


Sida 1 av 1

Bevis i straffesaker — Utvalgte emner
Aarli Ragna, Hedlund Mary Ann, Jebens Sverre Erik
Gyldendal, Processrätt
Inbunden, 712 sid, 2015, Pris: 1360 SEK exkl. moms   

Menneskerettigheter i straffeprosessen
Jebens Sverre Erik
Cappelen, Internationell rätt, Straffrätt
Inbunden, 686 sid, 2004, Pris: 988 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB