Jure AB - Juridisk Nätbokhandel
  Titlar av Nyström Viktoria:
   
 


Sida 1 av 1

Verkställighetshinder (NY TITEL) — En praktisk handbok
Hillert Emilie, Nyström Viktoria
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
200 sid, 2020, Preliminärt pris: 585 SEK exkl. moms   

Handbok för offentliga biträden i asylprocessen
Nyström Viktoria
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Processrätt
188 sid, 2014, Pris: 390 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB