Handbok för offentliga biträden i asylprocessen
   
 
Författare:Nyström Viktoria
Titel:Handbok för offentliga biträden i asylprocessen
Utgivningsår:2014
Omfång:188 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139113669
Ämnesord:Offentlig rätt , Processrätt

Pris: 356 SEK exkl. moms

 

Hur fungerar asylprocessen för ett ensamkommande barn och hur ska det offentligt biträdet förhålla sig till processen? Vilka krav kan en god man ställa på biträdet och vad bör biträdet reflektera över under arbetets gång. Hur många möten bör hållas och vilken information bör ges till barnet under dessa möten? Hur ska yttrandet vara utformat och vilken information ska yttrandet innehålla.

Detta är några av de frågeställningar som behandlas i boken som är en praktisk och lättfattlig genomgång av asylprocessen steg för steg. Boken ger vägledning avseende den praktiska tillämpningen av asylprocessen och biträdets roll.

Boken vänder sig inte enbart till offentliga biträden utan till alla som befinner sig i eller runt om asylprocessen och som önskar få kunskap om den. Alla som är verksamma runt de asylsökande såsom advokater, jurister, handläggare, beslutsfattare, gode män, journalister, kuratorer, socialsekreterare, frivilligorganisationer m.fl. bör således kunna dra nytta av det som boken behandlar. Detsamma gäller de som studerar inom dessa områden och som, till den teoretiska kunskapen, önskar få en praktisk vägledning inom rättsområdet.
 
  © 2017 Jure AB