SOU 2007:4 Trafikinspektionen
� en myndighet för säkerhet och skydd inom transportområdet
   
 
Titel:SOU 2007:4 Trafikinspektionen � en myndighet för säkerhet och skydd inom transportområdet
Utgivningsår:2007
Omfång:310 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138226858
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Trafikinspektionsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2007:4
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 262 SEK exkl. moms

 

I betänkandet redovisas hur man kan inrätta en trafikslagsövergripande organisation för inspektionsverksamhet inom de fyra transportslagen väg, järnväg, sjöfart och luftfart.
 
  © 2017 Jure AB