Sekretess i skolan
� samt offentlighet, handläggning och dokumentation
   
 
Författare:Rimsten Olle
Titel:Sekretess i skolan � samt offentlighet, handläggning och dokumentation
Anmärkning:Tidigare angiven titel var Dokumentation i skolan.
Utgivningsår:2008
Omfång:193 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139107934
Ämnesord:Offentlig rätt

SLUT på förlag

 

I denna bok beskrivs med många exempel, ingående men lättfattligt, de regler om sekretess, handläggning och dokumentation som förekommer i skolan. Även personuppgiftslagen berörs. Som bakgrund görs en genomgång av skolan sedd ur ett myndighetsperspektiv. Ett antal begrepp, bland annat "myndighetsutövning" diskuteras. En mängd olika dokument upprättas i skolan, t.ex. loggbok, portfolio, individuell utvecklingsplan. Dokument upprättas också i samband med utvecklingssamtal, åtgärdsprogram och kvalitétsarbete. Det är av stor vikt att skolan dokumenterar konsekvent och enligt de regler som gäller, inte minst ur bevissynpunkt. Skolan måste i olika typer av ärenden visa att man vidtagit tillräckliga åtgärder, det kan t.ex. gälla särskilt stöd eller åtgärder mot kränkande behandling.
 
  © 2017 Jure AB