Deklarationer på Internet
� rättssäkert eller osäkert
   
 
Författare:Alhager Eleonor
Titel:Deklarationer på Internet � rättssäkert eller osäkert
Utgivningsår:2007
Omfång:199 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139012313
Ämnesord:Skatterätt , IT-rätt

SLUT på förlag

 

I denna bok om elektroniska deklarationer står rättssäkerhet och osäkerhet i fokus. Är det tillräckligt säkert att deklarera över internet och vilka osäkerhetsfaktorer har uppmärksammats i andra länder som vi i Sverige kan ta lärdom av?Deklarationer rör uppgiftslämnande till grund för fastställande av skatt. Frågor om brott och straff ställer emellertid rättssäkerheten så sin spets. Därför uppmärksammas även straffrättsliga aspekter i denna bok. Grundläggande för elektroniska deklarationer är den rättsliga regleringen. Denna tillsammans med en beskrivning av företeelsen elektroniska deklarationer är utgångspunkten för den fortsatta studien. Boken syftar till att analysera företeelsen elektroniska deklarationer utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv. Till grund för analysen ligger en beskrivning av företeelsen elektroniska deklarationer och rättslig reglering som aktualiseras vid elektronisk deklaration Denna bok inriktas på deklaration av inkomstskatt och mervärdesskatt. Därmed avgränsas övriga skatter bort. Anledningen till detta är att inkomstskatten och mervärdesskatten i Sverige är de två mest betydelsefulla skatterna och också skatter som är möjliga att jämföra med andra länder.
 
  © 2017 Jure AB