SOU 2007:8 Nya förutsättningar för ekobrottsbekämpning
   
 
Titel:SOU 2007:8 Nya förutsättningar för ekobrottsbekämpning
Utgivningsår:2007
Omfång:221 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138226896
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om översyn av Ekobrottsmyndigheten
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2007:8
Ämnesord:Straffrätt , Offentlig rätt

Pris: 215 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås att Ekobrottsmyndigheten läggs ned och att ansvaret för ekobrottsbekämpningen flyttas till Åklagarmyndigheten och Polisen. Här redovisas även vissa förslag för att säkerställa att ekobrottsbekämpningen fortsatt ges hög prioritet inom brottsbekämpningen.
 
  © 2017 Jure AB