Skattefrågor vid bokslutet 2006
� En handbok i företagsbeskattning
   
 
Titel:Skattefrågor vid bokslutet 2006 � En handbok i företagsbeskattning
Anmärkning:Aktuella regler för 2006 års inkomster. Med nyheter för år 2007.
Utgivningsår:2006
Omfång:186 sid.
Förlag:SEB Enskilda banken
ISBN:0280501407
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 245 SEK exkl. moms

 

I denna bok ges en allmän översikt av det svenska systemet för beskattning av näringsverksamhet. Både bolagsbeskattning och beskattning av enskilda näringsverksamhet behandlas. I denna upplaga beskrivs de regler som gäller vid 2007 års taxering. Vidare redovisas vissa beslutade och föreslagna ändringar som skall gälla från och med 2008 års taxering. I boken har inkomstslagen tjänst och kapital berörts endast i de avsnitt som har direkt beröring med fåmansföretagen.

Årets upplaga har sammanställts av Thomas Erikson, Maria Fröberg, Hans Levén, Britta Löfgren Lewin och Lars B Nilsson.
 
  © 2017 Jure AB