Prop. 2006/07:66 Angrepp mot informationssystem
   
 
Titel:Prop. 2006/07:66 Angrepp mot informationssystem
Anmärkning:Se även Ds 2005:5.
Utgivningsår:2007
Omfång:65 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200607066
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2006/07:66
Ämnesord:Straffrätt , IT-rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB