SOU 2007:22 Skyddet för den personliga integriteten - Del 1
� Kartläggning och analys
   
 
Titel:SOU 2007:22 Skyddet för den personliga integriteten - Del 1 � Kartläggning och analys
Anmärkning:Se även Del 2 samt slutbetänkande SOU 2008:3.
Utgivningsår:2007
Omfång:535 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138227244
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Integritetsskyddskommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2007:22
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 430 SEK exkl. moms

 

I delbetänkandet analyseras nuvarande lagstiftning på området. Genom många exempel belyses att integritetsskyddsaspekterna inte tillräckligt har beaktats vid lagstiftningens tillkomst.
 
  © 2017 Jure AB