SOU 2007:24 Veterinär fältverksamhet i nya former
   
 
Titel:SOU 2007:24 Veterinär fältverksamhet i nya former
Utgivningsår:2007
Omfång:705 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138227299
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Veterinärutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2007:24
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 410 SEK exkl. moms

 

I betänkandet lämnas förslag som innebär att distriktsveterinärstationerna privatiseras i djurtäta områden samt att statliga bidrag införs till privatpraktiserande fältveterinärer.
 
  © 2017 Jure AB