Det upphovsrättsliga anställningsförhållandet
� i fokus - massmedieområdet
   
 
Författare:Peyron Ulf
Titel:Det upphovsrättsliga anställningsförhållandet � i fokus - massmedieområdet
Utgivningsår:1985
Omfång:257 sid.
Förlag:Norstedts
ISBN:9118570216
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 123
Ämnesord:Immaterialrätt , Arbetsrätt

Pris: 984 SEK exkl. moms

 

Denna studie av upphovsrätt vid anställning är främst inriktad på massmedieområdet där de största problemen har förekommit, men har principiell betydelse för alla upphovsrättsliga anställningsförhållanden. Den ger en bred översikt av den rättsliga, kommunikationsteknologiska, politiska och praktiska bakgrunden i Norden med tyngdpunkt på svenska förhållanden.
 
  © 2017 Jure AB