SKV Handledning för mervärdesskatteförfarandet 2007
   
 
Titel:SKV Handledning för mervärdesskatteförfarandet 2007
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2007
Omfång:580 sid.
Förlag:Skatteverket
ISBN:9789138323977
Serie:SKV Publikationer nr. 555 utg. 6
Ämnesord:Skatterätt

SLUT på förlag

 

I denna handledning behandlas bestämmelser enligt mervärdesskattelagen och skattebetalningslagen som rör momsförfarandet, registrering, deklaration, utredning, beskattningsbeslut, betalning och återbetalning av moms m.m. Här refereras bl.a. vissa domar som meddelats av EG-domstolen och återges det väsentliga i de skrivelser som sänts ut från Riksskatteverket (nuvarande Skatteverket) till skattemyndigheterna.
 
  © 2017 Jure AB