Slopad bolagsskatt - analys och konsekvenser
   
 
Författare:Norrman Erik , Virin Niclas
Titel:Slopad bolagsskatt - analys och konsekvenser
Utgivningsår:2007
Omfång:215 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139109273
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Skatterätt , Ekonomi

SLUT på förlag

 

De senaste åren har en internationell trend varit att sänka bolagsskatten. Denna bok går igenom bl.a. juridiska och ekonomiska problem med denna beskattning. De juridiska och praktiska problemen med bolagsbeskattningen - inte minst på internationell nivå - är ytterst svårbemästrade samtidigt som beskattningsformen förefaller onödig och motverkar en ändamålsenllig kapitalupbyggnad. Boken beskriver företagsbeskattningens konsekvenser och analyserar utifrån den senaste forskningen samhällsekonomiska effekter av slopad eller kraftigt reducerad bolagsskatt. En entydig slutsats är att utländska aktörer tjänar på en reform där bolagsskatten slopas genom att den ”skatte­export” som i dag belastar dem tas bort. Den empiriska forskningen visar att investeringarna i små öppna ekonomier – som den svenska – påverkas särskilt kraftigt av sänkningar i bolagsskatten. Även svenska löntagare torde bli vinnare på slopad bolagsskatt genom ökade bruttolöner. Sammantaget kan slopad bolagsskatt mycket väl vara självfinansierande på lång sikt. När analysen sker utifrån bedömningen att små och medelstora företag är mer löneintensiva än stora företag, förstärks denna slutsats.
 
  © 2017 Jure AB