SOU 2007:34 Skolgång för barn som skall avvisas eller utvisas
   
 
Titel:SOU 2007:34 Skolgång för barn som skall avvisas eller utvisas
Utgivningsår:2007
Omfång:262 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138227497
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om rätt till utbildning m.m. för barn som håller sig undan verkställighet av beslut om avvisning eller utvisning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2007:34
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 257 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår att barn i familjer som har fått avslag på en ansökan om uppehållstillstånd i Sverige och som håller sig undan verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvisning skall ha rätt till undervisning inom det offentliga skolväsendet. Barnen skall också ha rätt till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.
 
  © 2017 Jure AB