Prop. 2006/07:121 Dokumentation av muntlig bevisning genom ljud- och bildupptagning
   
 
Titel:Prop. 2006/07:121 Dokumentation av muntlig bevisning genom ljud- och bildupptagning
Utgivningsår:2007
Omfång:19 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200607121
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2006/07:121
Ämnesord:Processrätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB