SOU 2007:45 Utökat elektroniskt informationsutbyte
   
 
Titel:SOU 2007:45 Utökat elektroniskt informationsutbyte
Anmärkning:Se även prop. 2007/08:45 och prop. 2007/08:160.
Utgivningsår:2007
Omfång:428 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138227633
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:2005 års informationsutbytesutredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2007:45
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 320 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås att det införs en särskild lag om anmälningsskyldighet för vissa myndigheter och för arbetslöshetskassorna.

Syftet med förslaget är att de utökade elektroniska informationsutbytena skall leda till stärkt kontroll av utbetalningarna från trygghetssystemen, effektivare ärendehandläggning samt till bättre service och ökad förutsebarhet för den enskilde.
 
  © 2017 Jure AB