SOU 2007:39 Framtidens polis
   
 
Titel:SOU 2007:39 Framtidens polis
Anmärkning:Delbetänkande. Se slutbetänkande SOU 2008:39.
Utgivningsår:2007
Omfång:143 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138227558
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om den framtida polisutbildningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2007:39
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 194 SEK exkl. moms

 

I delbetänkandet kartläggs och analyseras hur kraven på polisverksamheten och därmed på poliserna kan komma att förändras jämfört med situationen i dag. Här studeras också de behov och förväntningar som finns på polisorganisationen i fråga om etnisk mångfald, jämställdhet, polisverksamhet i glesbygd och i storstad och en breddad rekrytering till polisyrket.
 
  © 2017 Jure AB