Mötes- och demonstrationsfriheten
� en statsrättslig studie av mötes- och demonstrationsfrihetens innehåll och gränser i Sverige, Tyskland och USA
   
 
Författare:Bull Thomas
Titel:Mötes- och demonstrationsfriheten � en statsrättslig studie av mötes- och demonstrationsfrihetens innehåll och gränser i Sverige, Tyskland och USA
Utgivningsår:1997
Omfång:705 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176783715
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala nr. 61
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 968 SEK exkl. moms

 

I denna bok behandlas grundlagsskyddet av mötes- och demonstrationsfriheten. Studien innefattar dels en redogörelse för hur Tyskland och USA byggt upp grundlagsskyddet av dessa friheter och dels en detaljerad genomgång av den svenska grundlagens regler. Vidare behandlas förvaltningsrättsliga och straffrättsliga bestämmelser med anknytning till utövandet av mötes och demonstrationsfriheten. Boken är upplagd så att den skall kunna ge praktisk vägledning i ett stort antal frågor, samtidigt som den innehåller en kritisk rättsvetenskaplig analys av de studerade regelverken.

Bland annat diskuteras vad som utgör ett grundlagsskyddat yttrande, hur många som måste delta i ett möte för att grundlagsskydd skall föreligga, vilka följder det har att bryta mot kravet på tillstånd för att hålla sammankomst och hur brott i samband med sammankomster skall hanteras.
 
  © 2017 Jure AB