SOU 2007:48 Patientdata och läkemedel m.m.
   
 
Titel:SOU 2007:48 Patientdata och läkemedel m.m.
Anmärkning:Slutbetänkande. Se även huvudbetänkande SOU 2006:82 och prop. 2007/08:126.
Utgivningsår:2007
Omfång:335 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138227671
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Patientdatautredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2007:48
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 262 SEK exkl. moms

 

En gemensam faktor för ett flertal av de frågor som behandlas i slutbetänkandet är att de avser behandling av personuppgifter som på ett eller annat sätt har anknytning till läkemedel. I dessa fall är de syften som ligger till grund för förslagen bl.a. att förbättra förutsättningarna för att patienterna i hälso- och sjukvården skall kunna erhålla en god och likvärdig vård, att förbättra patientsäkerheten samt att vården skall bedrivas på ett sätt som innebär ett effektivt utnyttjande av tillgängliga resurser. En central utgångspunkt har varit att förena dessa syften med ett starkt integritetsskydd.
 
  © 2017 Jure AB