Likhet inför skattelag
   
 
Författare:Påhlsson Robert
Titel:Likhet inför skattelag
Utgivningsår:2007
Omfång:247 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176786673
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 700 SEK exkl. moms

 

Likhet inför lagen är en universell rättsstatlig princip. I Sverige har den fått kraftigt ökad uppmärksamhet på senare år. Viktiga anledningar till detta är det svenska EU-medlemskapet och den tilltagande globaliseringen av juridiken.

I denna bok undersöker Robert Påhlsson likhetsprincipens betydelse på tre nivåer i skatterätten. Inledningsvis analyseras vilka krav likhetsprincipen ställer på svensk skattelagstiftning. Därefter studerar författaren hur EG-domstolen och Regeringsrätten i praktisk tillämpning fastställer vilka fall som är så jämförbara att de skall behandlas lika. De områden som undersöks är fri rörlighet för arbetskraft, diskrimineringsförbud i dubbelbeskattningsavtal samt skattskyldighet vid utflyttning från Sverige enligt reglerna om s.k. väsentlig anknytning.

Boken innehåller dessutom en undersökning av Skatteverkets instrument för att skapa likhet inför lagen. Här studeras särskilt verkets styrsignaler. Författaren analyserar rättskällevärdet i uttalanden från Skatteverket, samt diskuterar under vilka förutsättningar verket bör kunna ändra sin egen praxis.
 
  © 2017 Jure AB