Vad säger sekretesslagen om socialtjänsten
   
 
Författare:Ekroth Jesper , Fridström Montoya Therése
Titel:Vad säger sekretesslagen om socialtjänsten
Utgivningsår:2007
Omfång:56 sid.
Förlag:Gothia
ISBN:9789172055513
Ämnesord:Offentlig rätt

SLUT på förlag

 

I detta häfte presenteras sekretesslagens snåriga regler för socialtjänstområdet. Här finns lättillgänglig information om vilka sekretessregler som gäller i olika situationer. Författarna går igenom bestämmelser för t.ex. sekretessprövning, sekretess mellan olika myndigheter, sekretessbrytande regler, anmälningsplikt, partsinsyn m.m. Även de nya bestämmelserna om hälsa och sexualliv samt skyddade personuppgifter tas upp.

Tydliga hänvisningar till aktuella lagrum och ett omfattande sakregister gör häftet till en utmärkt hjälpreda både för verksamma inom socialtjänsten och för studerande i juridik och socialt arbete.
 
  © 2017 Jure AB