SOU 2007:78 Bolagisering för ökad konkurrens och effektivitet
� förslag om att bolagisera vissa konsult- och entreprenadverksamheter i Banverket och Vägverket
   
 
Titel:SOU 2007:78 Bolagisering för ökad konkurrens och effektivitet � förslag om att bolagisera vissa konsult- och entreprenadverksamheter i Banverket och Vägverket
Utgivningsår:2007
Omfång:164 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138228241
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om förutsättningar för att ombilda vissa verksamheter vid Vägverket och Banverket till aktiebolagsform
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2007:78
Ämnesord:Offentlig rätt , Marknadsrätt

Pris: 213 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås att Vägverket Konsult och Banverket Projektering skall bilda aktiebolag. Ett sammanslaget bolag skapar väsentligt bättre förutsättningar för ett lönsamt och livskraftigt företag utan att medföra negativa konsekvenser för konsultmarknadens funktion på infrastrukturområdet menar regeringens utredare.
 
  © 2017 Jure AB