Ds 2007:45 Vägen till svensk legitimation för personer med hälso- och sjukvårdsutbildning från tredje land
   
 
Titel:Ds 2007:45 Vägen till svensk legitimation för personer med hälso- och sjukvårdsutbildning från tredje land
Utgivningsår:2007
Omfång:110 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138228548
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2007:45
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 173 SEK exkl. moms

 

Invandrare som kommer till Sverige med en akademisk examen och eventuell kvalificerad yrkeserfarenhet utgör en stor tillgång för det svenska samhället. Det är viktigt att dessa personer så snabbt som möjligt kommer ut på arbetsmarknaden. För den enskilde individen har detta vidare stor betydelse för integreringen i samhället. Den nuvarande ordningen för erkännande av hälso- och sjukvårdsutbildningar från länder utanför EU/EES inklusive Schweiz (tredje land) medför att det för många yrkesutövare tar lång tid innan de kan få behörighet och därmed tillträde till den svenska arbetsmarknaden. Övervägandena i promemorian tar i huvudsak sikte på roll- och ansvarsfördelningen mellan de olika aktörerna i den nya ordningen. Utgångspunkten är att aktörerna därefter, utifrån sina ansvarsområden och uppdrag, skall utforma det närmare innehållet i erkännandeprocessen.
 
  © 2017 Jure AB