SOU 2007:99 Förhandsprövning av nättariffer m.m.
   
 
Titel:SOU 2007:99 Förhandsprövning av nättariffer m.m.
Anmärkning:Delbetänkande.
Utgivningsår:2007
Omfång:368 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138228617
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Energinätsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2007:99
Ämnesord:Offentlig rätt , Marknadsrätt

Pris: 336 SEK exkl. moms

 

Utredningen har haft i uppdrag att i detta delbetänkande lämna förslag till det regelverk som krävs för att införa en ny ordning där tillsynsmyndigheten godkänner eller fastställer nätföretagens överförings- och anslutningsavgifter innan de får börja gälla. Uppdraget har också omfattat att lämna förslag till hur de utlandsförbindelser som är anslutna till det svenska regionnätet kan hanteras så att dessa förbindelser behandlas enligt samma grunder som de utlandsförbindelser som är anslutna till stamnätet.
 
  © 2017 Jure AB