Ds 2007:46 Säkerhet i samverkan
� Försvarsberedningens omvärldsanalys
   
 
Titel:Ds 2007:46 Säkerhet i samverkan � Försvarsberedningens omvärldsanalys
Utgivningsår:2007
Omfång:169 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138228609
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2007:46
Ämnesord:Övrigt

Pris: 194 SEK exkl. moms

 

I promemorian redovisas Försvarsberedningens omvärldsanalys med slutsatser och konsekvenser för bland annat det militära försvaret.
 
  © 2017 Jure AB