Övrigt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 | Nästa
Sida 1 av 59

Regeringens skrivelse 2023/24:58 Riksrevisionens rapport om statens åtgärder för utveckling av elsystemet
Regeringskansliet, Övrigt
146 sid, 2024, Pris: 142 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2023/24:63 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden 2023
Regeringskansliet, Övrigt
16 sid, 2024, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Legal Operations in the Age of AI and Data (Ny Titel)
Mack Olga V., Noorestani Humira , Onwudiwe MbaMemme , red.
Globe Law and Business, IT-rätt, Organisation och ledarskap, Övrigt
220 sid, 2024, Preliminärt pris: 2167 SEK exkl. moms   

Scrutton on Charterparties and Bills of Lading (Ny Upplaga)
Foxton David, Berry Steven , Smith Christopher, Bennett Howard, Walsh David
Sweet & Maxwell, Sjö- och transporträtt, Förmögenhetsrätt, Övrigt
Inbunden, 850 sid, 25 uppl, 2024, Preliminärt pris: 5712 SEK exkl. moms   

SOU 2024:2 Ett samordnat Vaccinationsarbete — för effektivare hantering av kommande vacciner
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Övrigt
656 sid, 2024, Pris: 789 SEK exkl. moms   

Juridisk metodbok (Ny Upplaga) — för socialarbetare och andra offentliganställda
Rejmer Annika, Zetterström Stefan, Scheutz Sverker, Fridström Montoya Therése
Norstedts Juridik, Ekonomi, Allmän rättslära, Övrigt
186 sid, 5 uppl, 2024, Preliminärt pris: 419 SEK exkl. moms   

Djur och rätt — Förvaltningslagen, Djurskyddslagen och Tillsynslagen m.m.
Sarenbo Sirkku , Striwing Helena
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Straffrätt, Övrigt
224 sid, 2024, Pris: 476 SEK exkl. moms   

LSS – konkreta ärendefrågor — Tolkning och tillämpning
Kronsporre Finn
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Övrigt
328 sid, 2 uppl, 2024, Pris: 427 SEK exkl. moms   

Rättskällor — En introduktion i kritiskt tänkande
Ramberg Christina, Besher Alexander, Carlson Laura, Croon Adam, Granmar Claes, Kleist David, Leviner Pernilla, Norée Annika
Norstedts Juridik, Övrigt, Allmänna verk och samlingsverk, Allmän rättslära
100 sid, 2 uppl, 2024, Pris: 203 SEK exkl. moms   

Data Sovereignty — From the Digital Silk Road to the Return of the State
Chander Anupam , Sun Haochen
Oxford University Press, IT-rätt, Offentlig rätt, Övrigt
Inbunden, 408 sid, 2024, Pris: 1341 SEK exkl. moms   

Kyrkoordning 2023 — med angränsande lagstiftning för Svenska kyrkan
Verbum, Offentlig rätt, Övrigt
448 sid, 2023, Pris: 421 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2023/24:51 Riksrevisionens rapport om Samhalls samhällsuppdrag
Regeringskansliet, Övrigt
145 sid, 2023, Pris: 142 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2023/24:39 Riksrevisionens rapport om det nationella smittskyddet
Regeringskansliet, Övrigt
118 sid, 2023, Pris: 142 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2023/24:42 Riksrevisionens rapport om förändrade inkomstskatteregler 2011–2023
Regeringskansliet, Övrigt
98 sid, 2023, Pris: 78 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2023/24:59 Regeringens klimathandlingsplan – hela vägen till nettonoll
Regeringskansliet, Övrigt
245 sid, 2023, Pris: 234 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2023/24:47 Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2022
Regeringskansliet, Övrigt
52 sid, 2023, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2023/24:48 Riksrevisionens rapport om statens arbete med väntetider i vården
Regeringskansliet, Övrigt
100 sid, 2023, Pris: 78 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2023/24:44 Riksrevisionens rapport om reduktionsplikten för bensin och diesel
Regeringskansliet, Övrigt
94 sid, 2023, Pris: 78 SEK exkl. moms   

Nordic Company Law — Broadening the Horizon
Sjåfjell Beate, Mähönen Jukka, red.
Universitetsforlaget, Associationsrätt och värdepappersrätt, Utländsk rätt, Övrigt
Inbunden, 344 sid, 2023, Pris: 1381 SEK exkl. moms   

Ds 2023:34 Kraftsamling — Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Övrigt
348 sid, 2023, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Kriminell miljö — En rättsvetenskaplig studie av kvalifikationsgrunden i vapenlagen och lagen om brandfarliga och explosiva varor
Grahn Amanda , Croon Adam
Norstedts Juridik, Straffrätt, Övrigt, Offentlig rätt
192 sid, 2023, Pris: 403 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2023/24:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Regeringskansliet, Övrigt
7 sid, 2023, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 | Nästa
Sida 1 av 59

  © 2017 Jure AB