Övrigt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 | Nästa
Sida 1 av 60

Prop. 2023/24:129 2018 års ändringar i fördraget om internationell järnvägstrafik
Regeringskansliet, Sjö- och transporträtt, Offentlig rätt, Övrigt
303 sid, 2024, Pris: 370 SEK exkl. moms   

Metodpraktikan — Konsten att studera människor, organisationer och samhällen
Esaiasson Peter, Gilljam Mikael, Oscarsson Henrik, Sundell Anders , Towns Ann, Wängnerud Lena
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Övrigt
440 sid, 6 uppl, 2024, Pris: 721 SEK exkl. moms   

Philosophical Foundations of Private International Law (Ny Titel)
Banu Roxana , Green Michael S., Michaels Ralf, red.
Oxford University Press, Allmän rättslära, Internationell privat- och processrätt, Övrigt
Inbunden, 464 sid, 2024, Preliminärt pris: 2127 SEK exkl. moms   

General Principles and Sector-Specific Rules in European Administrative Laws
della Cananea Giacinto , Auby Jean-Bernard , red.
Oxford University Press, EU-rätt, Offentlig rätt, Övrigt
Inbunden, 368 sid, 2024, Preliminärt pris: 1671 SEK exkl. moms   

The Oxford Handbook of AI Governance (Ny Titel)
Bullock Justin B. , Chen Yu-Che , Himmelreich Johannes , Hudson Valerie M. , Korinek Anton , Young Matthew M. , Zhang Baobao , red.
Oxford University Press, Ekonomi, IT-rätt, Övrigt
Inbunden, 1104 sid, 2024, Preliminärt pris: 2165 SEK exkl. moms   

Culture in Law Firms — Best Practices for Engagement and Retention in a Hybrid World
Beard Nelson Naomi, Connerty Mary Ellen, Egan Michelle
Globe Law and Business, Organisation och ledarskap, Utländsk rätt, Övrigt
128 sid, 2024, Pris: 1426 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2023/24:98 Redovisning av skatteutgifter 2024
Regeringskansliet, Övrigt, Ekonomi
55 sid, 2024, Pris: 63 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2023/24:101 Årsredovisning för staten 2023
Regeringskansliet, Övrigt, Ekonomi
405 sid, 2024, Pris: 471 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2023/24:75 Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2023
Regeringskansliet, Övrigt
555 sid, 2024, Pris: 630 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2023/24:82 Riksrevisionens rapport om kontrollen av subventionerade anställningar
Regeringskansliet, Övrigt
113 sid, 2024, Pris: 156 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2023/24:90 Nordiskt samarbete 2023
Regeringskansliet, Övrigt
25 sid, 2024, Pris: 63 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2023/24:97 Nationell strategi och regeringens handlingsplan för klimatanpassning
Regeringskansliet, Övrigt
96 sid, 2024, Pris: 87 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2023/24:103 Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2023
Regeringskansliet, Övrigt
477 sid, 2024, Pris: 469 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2023/24:106 Riksrevisionens rapport om statens hantering av markintrång
Regeringskansliet, Övrigt
90 sid, 2024, Pris: 87 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2023/24:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2023
Regeringskansliet, Övrigt
176 sid, 2024, Pris: 156 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:105 Energipolitikens långsiktiga inriktning
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Miljörätt, Övrigt
72 sid, 2024, Pris: 87 SEK exkl. moms   

The Charter of the United Nations (Ny Upplaga) — A Commentary
Simma Bruno, m. fl.
Oxford University Press, Internationell rätt, Övrigt
Inbunden, 2752 sid, 4 uppl, 2024, Preliminärt pris: 7256 SEK exkl. moms   

SOU 2023:102 Finansiella instrument i distribuerade liggare och vissa frågor om värdepappersavveckling
Regeringskansliet, Associationsrätt och värdepappersrätt, Ekonomi, Övrigt
566 sid, 2024, Pris: 787 SEK exkl. moms   

Ds 2024:4 Ett digitalt utvecklingsstöd till vissa tidskrifter
Regeringskansliet, Offentlig rätt, IT-rätt, Övrigt
76 sid, 2024, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Rättskipning, förvaltning och administration på S:t Barthelemy under den svenska tiden 1784–1878
Bexhed Jan-Mikael
Eddy, Rättshistoria, Övrigt, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 174 sid, 2024, Pris: 281 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2023/24:69 Riksrevisionens rapport om ersättning för höga sjuklönekostnader
Regeringskansliet, Övrigt
99 sid, 2024, Pris: 87 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:76 Extra ändringsbudget för 2024 – Försvarsmateriel och ekonomiskt stöd till Ukraina
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Övrigt
9 sid, 2024, Pris: 63 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 | Nästa
Sida 1 av 60

  © 2017 Jure AB