Övrigt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 | Nästa
Sida 2 av 58

Regeringens skrivelse 2022/23:96 Riksrevisionens rapport om kvalitetsavgifter och regressrätt
Regeringskansliet, Övrigt
115 sid, 2023, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2022/23:68 Riksrevisionens rapport om Transportstyrelsens tillsyn
Regeringskansliet, Övrigt
91 sid, 2023, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2022/23:111 Riksrevisionens rapport om statens insatser för klimatanpassning av den byggda miljön
Regeringskansliet, Övrigt, Miljörätt
101 sid, 2023, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2022/23:113 Riksrevisionens rapport om de statliga servicekontoren i ny regi
Regeringskansliet, Övrigt
95 sid, 2023, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2022/23:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2022
Regeringskansliet, Övrigt
297 sid, 2023, Pris: 179 SEK exkl. moms   

Prop. 2022/23:108 Ett effektivare förfarande för att fastställa och fördela begravningsavgiften till Svenska kyrkan
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Övrigt, Ekonomi
43 sid, 2023, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2022/23:98 Redovisning av skatteutgifter 2023
Regeringskansliet, Övrigt
55 sid, 2023, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2022/23:101 Årsredovisning för staten 2022
Regeringskansliet, Övrigt
460 sid, 2023, Pris: 322 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2022/23:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2022
Regeringskansliet, Övrigt
168 sid, 2023, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2022/23:103 Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2022
Regeringskansliet, Övrigt
435 sid, 2023, Pris: 321 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2022/23:75 Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2022
Regeringskansliet, Övrigt
570 sid, 2023, Pris: 407 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2022/23:50 Riksrevisionens rapport om statsbidraget till studieförbunden
Regeringskansliet, Övrigt
111 sid, 2023, Pris: 107 SEK exkl. moms   

Lärare & elev — Rättsliga aspekter och etiska dilemman
Warnling Conradson Wiweka, Sandström Lena, Ahlenius Henrik
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Övrigt
134 sid, 4 uppl, 2023, Pris: 252 SEK exkl. moms   

Vad är rätt?
Warnling Conradson Wiweka
Norstedts Juridik, Allmän rättslära, Övrigt
115 sid, 4 uppl, 2023, Pris: 209 SEK exkl. moms   

AI in eHealth — Human Autonomy, Data Governance and Privacy in Healthcare
Corrales Compagnucci Marcelo , red.
Cambridge University Press, Allmän rättslära, Offentlig rätt, Övrigt
Inbunden, 450 sid, 2022, Pris: 1629 SEK exkl. moms   

Købsretten (Ny Upplaga)
Clausen Nis Jul, Edlund Hans Henrik, Ørgaard Anders
Karnov Group DK, Förmögenhetsrätt, Utländsk rätt, Övrigt
378 sid, 9 uppl, 2022, Pris: 1190 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2022/23:27 Vissa frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet
Regeringskansliet, Övrigt
27 sid, 2022, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air, Done at Montreal on 28 May 1999 (Montreal Convention of 1999)
Giemulla Elmar, Schmid Ronald, red.
Kluwer Law International, Internationell rätt, Utländsk rätt, Övrigt
Inbunden, 928 sid, 2022, Pris: 4996 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 | Nästa
Sida 2 av 58

  © 2017 Jure AB